ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้แห้งภายในเทศบาลเมืองเมืองปัก 3 ก.พ. 65

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่น ขยะมูลฝอย ตัดกิ่งไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไม่ได้รูปทรงให้สวยงาม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้เทศบาลเมืองเมืองปักเป็นองค์กรน่าอยู่ รองรับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม สบายตา
#องค์กรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Visitors: 54,220