รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ 10 ก.ย. 64

 เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ร่วมกันรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ร่วมกันรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยร่วมกันรื้อสะพานที่ทรุดและแจกร้าว เพื่อป้องกันปัญหาหากแตกหักจะปิดทางน้ำไหลและเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมลงพื้นที่ร่วมกันในการปรับพื้นที่เก็บกวาดกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในจุดที่รถแบคโฮเข้าไม่ถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เนื่องจากการปล่อยลงมาสะสมจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกและรวดเร็ว และป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
Visitors: 63,755