ริมคลองตะกุด ที่จะสร้างเป็นหอนาฬิกาเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 6 พ.ค 65

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนอาคารศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว ริมคลองตะกุด ที่จะสร้างเป็นหอนาฬิกาเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดตั้งให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอปักธงชัย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการรื้อถอนนั้นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ในขั้นตอนต่อไปคือการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการวางแผนที่จะสร้างหอนาฬิกาในลำดับต่อไป

Visitors: 69,245