รับบริจาคช่วยเหลือโควิด 7 ก.ย. 64

วันที่ 7 กันยายน 2564
เทศบาลเมืองเมืองปักขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม และผู้ที่กักตัวที่บ้าน (14 วัน)
ขอขอบพระคุณ
♦️ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย
- น้ำดื่ม 200 แพค
ขอให้ท่านพร้อมครอบครัวจงมีแต่ความสุขด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปลอดภัยจากโควิด19 ด้วยเทอญ
Visitors: 54,220