รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 2 ก.ย. 65

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบให้นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
==========================
พร้อมมอบหมายการดำเนินการติดตามการปรับปรุงพื้นฟุตบาทกำแพงหลังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยคาร และการทาสีฟุตบาทรั้วสวนกีฬาเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาเพื่อตีเส้นแนวจราจรห้ามจอดและภารกิจต่างๆในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
กองช่างร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขฯ ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
ทำความสะอาดแซะดินและต้นหญ้าขอบฟุตบาท ตั้งแต่บริเวณสะพานขดน้ำอ้อม ทั้ง 2 ฝั่ง
ปรับปรุงพื้นฟุตบาทกำแพงหลังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยคารให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่อเนื่องการซ่อมแซมทาสีรั้วและทำความสะอาดอาคารศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สถานีดับเพลิงเก่า)ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทาสีตีเส้นแนวจราจรห้ามจอดรถริมฟุตบาทรั้วสวนกีฬาเฉลิมพระเกียรติ48พรรษา
Visitors: 63,739