มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 11 พ.ค 65

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นาย อภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จ.นครราชสีมา ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้แทนสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 11 ครัวเรือน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก คณะมูลนิธิเทียนหงส์ปักธงชัย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ท้ายนี้ เทศบาลเมืองเมืองปักขอขอบพระคุณไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จ.นครราชสีมา ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) มูลนิธิเทียนหงส์ปักธงชัย และทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักมา ณ โอกาสนี้
Visitors: 54,225