มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงและมอบเจลแอลกอฮอล์แก่ชาวบ้าน 21 ก.พ. 65

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 ราย ในชุมชนวังหมี ชุมชนวังใหม่ ชุมชนธงชัย เนื่องจากบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวัดโพธิ์ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโนนอีแซว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด

Visitors: 69,244