มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 9 ก.ย. 64

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ พนักงานและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันมอบถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มและแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้สูงอายุอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ติดบ้านติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเพื่อช่วยบรรเทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 12 หลังคาเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Visitors: 54,220