มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 10 ก..ย 64

 วันที่ 10 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ พนักงานและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันมอบถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มและแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้สูงอายุอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ณ ชุมชนบ่อปลา ชุมชนชัยมงคล ชุมชนเมืองปัก 1 ชุมชนวังหมี ชุมชนหนองโสน ชุมชนวังใหม่ จำนวน 10 หลังคาเรือน เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ติดบ้านติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเพื่อช่วยบรรเทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Visitors: 63,753