พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองปัก

        นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. อำเภอปักธงชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปักธงชัย ชมรมไลน์แดนซ์ปักธงชัย ชมรมบาสโลปปักธงชัย ชมรมแอโรบิคปักธงชัย และประชาชนผู้สนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองปัก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โดยมีนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
        ลานกีฬาแห่งนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการสร้างเสริมสุขอนามัยของประชนและชุมชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะ และกิจกรรมชุมชนในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงกันในลานกีฬาเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

 
Visitors: 76,281