พิธีเปิดงานวันบูรพาจารย์ประจำปี ครั้งที่ 12 ณ วัดอัมพวัน (จะโปะ)

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานวันบูรพาจารย์ประจำปี ครั้งที่ 12 ณ วัดอัมพวัน (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และร่วมรับชมการรำเปิดงานจากชมรมบาสโลบปักธงชัย
Visitors: 76,281