พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

           วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2567 ณ ลานที่ว่าการอำเภอปักธงชัย/หอประชุมอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม ดังนี้
           -พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 47 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
           -พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
           มีส่วนราชการ สมาคม องค์กรเอกชน ห้างร้านต่างๆ พร้อมพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ร่วมพิธี โดยมี นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอปักธงชัย ประธานในพิธีดังกล่าว
           เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
Visitors: 76,278