พิธีวางศิลาฤกษ์ “ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาพิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก
 
พร้อมได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม อดีตสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 11 , นางนิยะดา วัชรเมฆินทร์ สมาชิสภาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย เขต 2 , นายสนาน ไชยสุข อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองปัก , นายปิยะรัตน์ ทองใหม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย , นายพรชัย พวงพรศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก , นางจินรัตน์ พิทยาบูลย์ รองนายกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัยและที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
 
ตลอดจน ตัวแทนจากส่วนราชการ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการห้างร้านต่าง ๆ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนชาวปักธงชัย ในการร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก” โดยมี เจ้าอาวาสจากวัดภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้แก่ วัดกลางปักธงชัย , วัดโพธิ์เมืองปัก, วัดอัมพวัน(จะโปะ), วัดโนนขุนชัย, วัดป่าฉัตรมงคลร่วมประกอบพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.39 น. ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง ณ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
Visitors: 76,278