พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันที่ 20 กันยายน 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

 

 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ

 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมด้วย โรงพยาบาลปักธงชัย วัดกลางปักธงชัย วัดโนนขุนชัย วัดโพธิ์เมืองปัก วัดอัมพวัน วัดป่าฉัตรมงคล และกำนันตำบลเมืองปัก ร่วมประชุม โดย กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองปัก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคม เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3

Visitors: 76,318