พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  นายธนเดช ศรีณรงค์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชีนี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 76,278