พิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติกรณีอัคคีภัย 20 เม.ย 65

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติกรณีอัคคีภัย ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ปลัดอำเภอปักธงชัย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับครัวเรือนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จำนวน ๑ ครัวเรือน คือ ครอบครัวของนางศรีวรรณ เกยุราพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 340/1 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้พ้นจากวิกฤตภัย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 63,754