พิธีมอบอนุบัตรของเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา ระดับอนุบาล 1 ตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมพิธีมอบอนุบัตรของเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา ระดับอนุบาล 1 ตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2567 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติคณะที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้แก่ อาจารย์สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ ,นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์ ,ดร.สมพงษ์ เบอร์ไธสง , นางสรัลรัตน์ ชัยสุริยะเดชา และผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3
Visitors: 76,281