พิธีมอบรางวัล เพชรสาธร Sathorn Award วันที่ 19 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

    นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานพิธีมอบรางวัล "เพชรสาธร Sathorn Award" เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี โดย เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้รับรางวัล "เพชรสาธร Sathorn Award" ทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคล หน่วยงาน/องค์กร ที่มีภารกิจ บทบาทหน้าที่ และผลงานที่สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม จังหวัดนครราชสีมา และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเภทต่าง ๆ ทั้งบุคคลและหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี โดยนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เข้ารับมอบรางวัลจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

    เทศบาลเมืองเมืองปักขอขอบคุณ นางภัทธินันท์ สุราราช วัฒนธรรมอำเภอปักธงชัย ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางในการส่งผลงานเข้าประกวด จนได้รับรางวัล "เพชรสาธร Sathorn Award" ในครั้งนี้ 

Visitors: 76,278