พัฒนาเมืองปักอย่างต่อเนื่อง 1 ก.พ. 65

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันลงพื้นที่ พัฒนาเมืองเมืองปักให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนน 304A หน้าสนามกีฬาและบริเวณข้างธนาคารออมสิน พร้อมทั้งเปิดขอบทางที่มีดินสไลลงมาปิดท่อระบายน้ำทำให้เกิดการอุดตัน จึงดำเนินการเทยางมะตอยกั้นไม่ให้ดินสไลลงมาพร้อมทั้งได้ทำความสะอาดฉีดล้างพื้นที่ดังกล่าว ล้างและฉีดพ่นตลาดวัดโพธิ์เพื่อป้องกันเชื้อโรค ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ที่ขึ้นรกข้างทางริมสะพานชุมชนชัยมงคลถึงป่าช้าจีน และจากศิริเกษตรถึงแจ่วฮ้อนคลาสสิก ปรับปรุงฝาท่อท่อระบายน้ำให้ใช้การได้ดี ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมา ดูดโคลนจากท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันของทางน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้เมืองปักเป็นเมืองน่าอยู่ น่ามอง ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

Visitors: 63,744