พัฒนาเมืองปักอย่างต่อเนื่อง 31 ม.ค. 65

วันที่ 31 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย โดยได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาที่พาดผ่านสายไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือกิ่งไม้ที่ผุอาจหล่นลงมาใส่รถที่จอดในระแวกนั้นหรือคนที่เดินไปมาซึ่ง อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบร้อยแก่บ้านเมือง
 
Visitors: 54,228