พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 65

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เข้าร่วมการอบรมและสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในหัวเรื่อง “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 “ บรรยายโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 54,220