ปรุงฟุตบาทบริเวณหน้าวัดโพธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14 มี.ค. 65

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองช่าง งานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่วางแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตลาดวัดโพธิ์เมืองปัก ร่วมกับอาจารย์สมบูรณ์ ชาญชัยศรี ไวยาวัชกร วัดโพธิ์เมืองปัก อย่างต่อเนื่อง และติดตามการดำเนินงานปรับปรุงฟุตบาทบริเวณหน้าวัดโพธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสามารถใช้งานได้ เนื่องจากฟุตบาททางฝั่งซ้ายนั้น ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ขายได้ขายของในบริเวณนี้ ฟุตบาทบริเวณดังกล่าว 'เดิม' ไม่ได้มีการใช้งานเป็นทางเดิน และมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม โดยพ่อค้าแม่ขายจะขายของบริเวณนั้นเป็นเวลานานมาแล้ว เมื่อทางเทศบาลเข้าไปดำเนินการปรับปรุงฟุตบาทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว พ่อค้าแม่ขายก็สามารถขึ้นไปขายของบนฟุตบาทที่ปรับปรุงใหม่ได้ เป็นการคืนพื้นผิวจราจรให้กับถนนบริเวณหน้าวัดให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรโดยสะดวกและปลอดภัย ลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าวัดอีกทางหนึ่ง

Visitors: 69,244