ปรับภูมิทัศน์สภาพคลองลำตะกุด อำเภอปักธงชัย

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลองลำตะกุด โดยมีนายปรีดี หันประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่และร่วมสนับสนุนรถแบคโฮ เพื่อขุดลอกลำคลองสาธารณะ คลองลำตะกุดในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Visitors: 76,281