ปรับปรุงไหล่ถนนเส้นเทศบาล-วังดู่ 21 ม.ค. 65

วันที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยนายธนเดช ศรีณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงขยายไหล่ถนน เส้นหน้าเทศบาลเมืองเมืองปัก เชื่อมไปบ้านวังดู่ (ซอยสมาคมชาวพิจิตร) เพื่อเกรด ปรับแต่งพื้นที่ที่รกเต็มไปด้วยหญ้า พุ่มไม้ และแคบ ซึ่งบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ขยายกว้างขึ้น รองรับการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น ลดการขับรถย้อนศรจุดหน้าเทศบาล ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ไม่มากก็น้อย

Visitors: 63,753