ปรับปรุงสวนสาธารณะ 24 ธ.ค. 64

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เช่นการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่รกร้างบดบังการออกกำลังกายในยามเช้าและยามค่ำคืน , ใช้รถแบคโฮในการปรับปรุงพื้นผิวโดยรอบสวนฯ เพื่อปรับพื้นผิวให้สมดุลในการปรับภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองไปพร้อมการการพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย เพื่อสร้างสุขภาพให้คนเมือง ตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 63,740