ปรับปรุงลานจอดรถยนต์(สาธารณสุขฯเก่า) สำหรับประชาชน 8 มี.ค 6

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงลานจอดรถยนต์(สาธารณสุขฯเก่า) สำหรับประชาชนที่มาใช้จอดรถเพื่อมาซื้อสินค้าที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก
.
พร้อมกันนี้ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพื้นที่วางท่อและทำถนนในชุมชนโคกเห็ดไคล พร้อมด้วยมอบหมายให้กองช่างทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 69,245