ปรับปรุงทางเท้าสาธารณะข้างวัดโพธิ์เมืองปัก 10 มี.ค. 65

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก กองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานปรับปรุงทางเท้าสาธารณะข้างวัดโพธิ์เมืองปัก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายและสึกกร่อน โดยได้ดำเนินการเทปูซีเมนต์ทับหน้าดินที่ได้ทำการปรับเกลี่ยและวางตะแกรงเหล็กไวร์เมซเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้ว พร้อมทั้งปรับเกลี่ยปูนซีมนต์ให้เรียบเสมอกัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ทำการตัดหญ้าที่ขึ้นรก และตัดแต่งต้นไม้บริเวณวงเวียนกลางถนนวัดโพธิ์ เพื่อให้มีความสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ตลาดวัดโพธิ์ ให้ประชาชนมีความมั่นใจและสร้างความปลอดภัย รวมถึงให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทางเท้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Visitors: 69,244