ปรับปรุงทางเท้าสาธารณะข้างวัดโพธิ์เมืองปัก 9 มี.ค. 65

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร กองช่างและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานปรับปรุงทางเท้าสาธารณะข้างวัดโพธิ์เมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเกิดความชำรุดเสียหาย จึงอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนได้ โดยในวันนี้ได้ทำการปรับเกลี่ยพื้นดิน และขุดเจาะเศษปูนที่ยื่นออกมาจากกำแพงออก พร้อมทำการวางตะแกรงเหล็กไวร์เมซบนหน้าดิน เพื่อเตรียมการเทปูนปรับพื้นทางเดินให้เรียบสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดวัดโพธิ์
หลังจากนั้น นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก นายภูษิต สายศรีนิล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหายภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองเมืองปัก) ให้กลับมาส่องสว่าง เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกในการจัดแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564
Visitors: 54,226