ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 11 มี.ค. 65

เทศบาลเมืองเมืองปัก ติดตามการพัฒนาเมืองเมืองปักอย่างต่อเนื่อง
———————————————
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเรียบร้อยของการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองเมืองปัก) เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12 – 19 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาให้สวนสาธารณะได้ใช้ทำกิจกรรมที่มีประโยขน์ต่อสุขภาพ สร้างแหล่งออกกำลังกายและสำหรับเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

ติดตามการวางท่อระบายน้ำถนนทางไปบ้านดู่ ชุมชนโคกเห็ดไคล (ท้ายบ่อขยะ) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมักมีการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงได้ทำการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดฝนตกชุก
Visitors: 63,743