ประเพณีบุญผ้าป่ามหาวิบาก ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
          นายธนเดช ศรีณรงค์นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอปักธงชัย ชมรมบาสโลบปักธงชัย และพี่น้องชุมชนบ้านจะโปะอำเภอปักธงชัย ร่วมประเพณีผ้าป่ามหาวิบาก ณ วัดอัมพวัน (จะโปะ) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
          ประเพณีที่มีความโดดเด่นของบ้านธงชัยหรือบ้านจะโปะนั่นคือ #ประเพณีบุญผ้าป่ามหาวิบาก ที่ได้รับเอาอิทธิพลมาจากลาวเวียงจันทน์ ซึ่งประเพณีบุญผ้าป่ามาหาวิบากจะจัดในช่วงกลางคืนของวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีโดยการประกอบพิธีนั้นเริ่มจากชาวบ้านนำเอาไม้ไผ่ หรือแคร่ไม้ไผ่มาต่อกันเป็นเสาคาน 4 ด้านใช้สำหรับหาม แล้วใช้ลูกมะพร้าวมาแกะเป็นหน้าคน นำผ้ามาห่อหุ้มหรือนุ่งห่มคล้ายคนนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ จากนั้นนำมุ้งหรือผ้าขาวที่มีลักษณะคล้ายมุ้งมากางไว้ด้านบน จากนั้นชาวบ้านจะตั้งขบวนบริเวณกลางหมู่บ้านโดยชาวบ้านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีจะถือและจุดเทียนคนละ 1 เล่ม แล้วแห่ไปยังวัดและเป็นพิธีบังสุกุลของทางสงฆ์ต่อไป ความเชื่อในการทอดผ้าป่ามหาวิบากคือ การอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของตน เป็นการสร้างความตระหนัก ให้คนในชุมชนรักและสามัคคีกัน 
Visitors: 76,281