ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก 25 ต.ค. 65

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
นางปนัฏดา ศรีโสภา ปลัดเทศบาล
(ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก) รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย กรรมการผู้แทนประชาคม ในการร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1
Visitors: 54,328