ประชุม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 6 ธ.ค. 65

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายนายคมกริช บัวหอม รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ในการประชุม "โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
.
เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2566
Visitors: 54,204