ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 7 มี.ค. 65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับ หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อประสานความร่วมมือและให้เกิดความชัดเจนในการให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด

Visitors: 54,220