ประชุมเตรียมพร้อมเปิดตลาดกลางคืน 10 พ.ค 65

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมเปิดตลาดกลางคืน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณทางเท้าสาธารณะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการย้ายสถานที่ขายสินค้า โดยทางเทศบาลเมืองเมืองปักจะจัดให้พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณทางเท้าสาธารณะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เข้าไปขายสินค้าในบริเวณที่ทางเทศบาลเมืองเมืองปักจัดเตรียมไว้ให้ บริเวณสวน 100 ปี เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเป็นการจัดระเบียบชุมชน ให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาจับจ่ายสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักมีโครงการที่จะสร้างฟุตบาททางเท้าสาธารณะ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้สะดวกต่อการวางแผนก่อสร้าง จึงได้มีมติเห็นชอบร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในการย้ายสถานที่ขายสินค้าไปยังสวน 100 ปี เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 69,245