ประชุมวางแผนรับมืออุทกภัย 9 ก.ย. 64

 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผน เพื่อรับมืออุทกภัย


วันที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และวางแผนเพื่อรับมืออุทกภัย เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิงที่มีปริมาณมากกว่าทุกปีถึงร้อยละ 75 เทศบาลเมืองเมืองปักคาดการณ์ว่าจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ ดังนั้นจึงได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน โดยระดมสมองเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือวัสดุต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน, ตรวจสอบสอบความมั่นคงของอาคาร สะพาน , วิเคราะห์จุดเสี่ยงทางน้ำไหลผ่าน ,จัดเตรียม, กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนเตรียมจัดหาและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันหากเกิดเหตุน้ำท่วม
Visitors: 63,746