ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 ธ.ค. 64

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายด้านการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบ new normal ตามนโยบายของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมทั้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวของเด็ก ผู้ปกครอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะได้รับความปลอดภัยจากการมาเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างสูงสุด

Visitors: 63,740