ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 10 ม.ค. 66

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
.
พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปัก ประชุมชี้แจงและมอบหมายการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้น ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
Visitors: 54,211