ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 6 ก.ย. 65

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก (ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ) พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขาภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและรายงานสถานการณ์การเงินและบัญชีกองทุน เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 54,328