ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย

ห้องประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายเทศบาลเมืองเมืองปัก

สำหรับการประกาศข่าวสาร งานกิจการ สาระน่ารู้ ผ่านระบบเสียงไร้สาย

ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับรู้ข่าวสารประจำวัน 

Visitors: 76,281