ประจำปี 2566

1. ปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

2. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ข้อมูลทั่วไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. ส่วนที่ 1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 5.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                ส่วนที่ 2 (1)                                                              ส่วนที่ 2 (2)

                              

 

                ส่วนที่ 2 (3)                                                              ส่วนที่ 2 (4)

                         

 

              ส่วนที่ 2 (5)                                                              ส่วนที่ 2 (6)

                         

 

 

                                                     ส่วนที่ 2 (7)

                                         

   

             

              

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 76,319