ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปักธงชัย 1 มี.ค. 66

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมตรวจหาสารเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปักธงชัย แจ้งขอความร่วมมือ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
.
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักที่เข้ารับการตรวจสารเสพติด จำนวน 187 คน
ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด
Visitors: 48,106