บริการ E - SERVICE

วิธีการใช้งานระบบ กรณีให้บริการ E - Service ผ่าน Google from ขั้นตอนแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ตำบลเมืองปัก

 

 

 

Visitors: 78,555