นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ติดตามการเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงศิลปะ (Street Art ) 5 ก.ย. 65

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามการเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงศิลปะ (Street Art ) พร้อมมอบการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
กองสาธารณสุขฯ ,กองช่างและสำนักปลัดร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
กวาดถนนทำความสะอาดถนนเส้น 304A ตั้งแต่หน้าห้างโลตัสไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ตัดหญ้าเกาะกลาง และข้างทาง จากซอยสุขสันต์ หมู่8 ถึง แจ่วฮ้อนคลาสสิค
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
เปลี่ยนธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 63,740