ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2565 1 ม.ค. 65

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 76,278