ทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์การออกกำลังกาย ณ ศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย 8 ก.พ. 65

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์การออกกำลังกาย ณ ศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบ สำรวจ อาคารและวัสดุอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ชำรุดเสียหายบางส่วน และได้ขนย้ายนำไปซ่อมแซมให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในสภาพดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

Visitors: 63,740