ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดเตรียมสถานที่ตรวจคัดกรอง ATK แก่พ่อค้าแม่ค้า 7 ก.พ. 65

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เทศมนตรีเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกันทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยได้ดำเนินการรื้อแผงกั้น กวาดพื้น ฉีดล้างทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ตรวจคัดกรอง ATK 100 % แก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
 
Visitors: 63,754