ทำความสะอาดสำนักงานเนื่องจากโควิด 17 ม.ค. 65

ตามที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้มีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 รายนั้น

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก จึงสั่งการให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยให้ข้าราชการ พนักงานทุกสำนักกอง ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด (Big cleaning day) เช็ด ถู ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงที่สุด โดยเฉพาะพื้นผิวอลูมิเนียมที่เชื้อโรคสามารถเกาะอยู่เป็นเวลานาน พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน✌️
Visitors: 54,208