ทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 22 มี.ค. 65

เทศบาลเมืองเมืองปัก ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
---------------------------------------
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในตอนนี้สวนสาธารณะอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้มีเศษใบไม้ และเศษขยะเกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการทำความสะอาดขึ้น โดยได้ให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักทุกคน มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองเมืองปัก ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสวนสาธารณะที่สวยงามให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนใช้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย และใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
Visitors: 76,319