ทำความสะอาดดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ 7 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ทำความสะอาดดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย โดยดำเนินการทำความสะอาดดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ภายในเขตพื้นที่รอบเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูดโคลนเลนและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมอุดตันระบายน้ำ เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำและลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก และทางเทศบาลฯมีการวางแผนดูดโคลนให้ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วทั้งเทศบาลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
.
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
Visitors: 76,318