ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับนายอำเภอปักธงชัย และเจ้าหน้าที่ปกครอง ส่วนราชการในอำเภอปักธงชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปักธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปักธงชัยและพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3
   พร้อมกันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าผ้าไหมปักธงชัย และผลิตภัณฑ์จากไหม ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1
1. สมหวังผ้าไทย 2. บริษัท เมืองย่าซิลเค่น ประเทศไทยจำกัด 3. ชมไพรไทยซิลค์ 4. บุญคุ้มไหมไทย 5. กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมทอมือ 6. กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย 7. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 8. ไหมทองสุรนารี 9. ฅญาบาติก 10. กลุ่มทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมาบเชือก 11. แต๋วไหมไทย 12. หนิงดีไซน์ 13. วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมลายไทยบ้านจะโปะ และ 14. เซรีน่า สบู่โปรตีนไหม
การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น และมีประชาชนมาร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
Visitors: 76,281